TR

Çevir:

Fonksiyonel tıp eğitimi için doğru adres: Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

Türkiye'nin ilk fonksiyonel tıp hekimleri, diyetisyeleri ve sağlık koçları arasına sizleri de bekleriz.


Neden Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformunu Kurduk?

Fonksiyonel tıp yaklaşımını, sizlere günlük hekimlik pratiğine kolayca uyarlanabilecek bir formda aktarabilmek için,


Eğitimlerimizi,  farklı branşlardaki akademisyenlerden oluşan geniş bir eğitici kadroyla birlikte vermek ve  multidisipliner tartışma panelleriyle en doğru bilgiye kolektif olarak ulaşabilmek için,


Fonksiyonel tıp eğitimi almış ve almakta olan herkesin birbirlerine yardımcı olabileceği, kendini güvende hissedeceği ve sürekli destek alabileceği bilimsel bir platform oluşturmak için,


Sadece hekim gücünün ve zamanının yetemeyeceği durumlar için fonksiyonel tıp uygulayıcısı hekimler ile birlikte çalışabilecek fonksiyonel tıp diyetisyenleri ve fonksiyonel tıp sağlık koçları yetiştirerek daha fazla insanın bu yeni tıp yaklaşımından istifade edebilmesi için,


Üniversite iş birlikleri ile araştırma ve eğitim amacıyla fonksiyonel tıp klinikleri ve enstitüleri kurmak için,


Fonksiyonel tıp uygulamalarının ülkemizde ve tüm dünyada standart tıp ekolü haline geldiği, insanların çok daha sağlıklı ve mutlu olduğu günleri hayal ederek bu platformu kurduk. 


Bu hayalimize siz de ortak olmak ve geleceğin bütünsel tıbbını bugünden öğrenmek ister misiniz? 

Cevabınız EVET  ise,

Fonksiyonel Tıp  ailemize hoş geldiniz.

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu Ocak 2019 Eğitimi

Hekimlere özel olarak gerçekleştirdiğimiz "Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler" eğitiminden kareler

Fonsiyonel Tıp Eğitimi Programları

Fonsiyonel Tıp Hekimliği Eğitim Programı

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

 

Fonsiyonel Tıp Hekimliği Eğitimleri sadece hekimlere özel bir eğitimdir. 

Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Eğitimi (19-20 Ocak 2019) ile 6 İleri Eğitim Modülünün tamamlanması gerekir. 

1) Temel Eğitim ve İleri Modüller tamamlanır.  

2) Vaka Sunumu yapılır.

3) Son olarak sınavın başarı ile geçilmesi ile  Fonksiyonel Tıp Eğitimler tamamlanmış olur.

Planlanan eğitim tarihleri: 2019 yılında 25-26 Mayıs-28-29 Eylül- 16-17 Kasım- 2020 yılında 11-12 Ocak- 7-8 Mart. Tüm Modüller Mart 2020 de bitiyor. Nisan ayında Case report ve Sınav yapılıp başarılı olanlara eğitimleri tamamladıklarına dair sertifikaları veriliyor. 


Fonksiyonel Tıp Eğitimi 


İleri Eğitim Modülleri Konuları:

1) Fonksiyonel Tıp bakış açısından Sİndirim ve Boşaltım (GIS) Sistemlerinin Sağlığı

2)  Fonksiyonel Tıp bakış açısından Bütünsel Yapı ve Dolaşım Sistemi Sağlığı 

3) Fonksiyonel Tıp bakış açısından Hücresel İletişim ve Endokrin Sistem Sağlığı 

4)  Fonksiyonel Tıp bakış açısından Biotransformasyon/ Detoksifikasyon Sağlığı 

5)  Fonksiyonel Tıp bakış açısından İnflamasyon Dengesi ve İmmun Sistemin Sağlığı 

6)  Fonksiyonel Tıp bakış açısından Enerji, Oksidatif Stres, Kanser ve Mitokondri Sağlığı 

Ayrıntıları öğrenin

Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Eğitim Programı

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

 

Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Eğitim programında ise Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler eğitimine (23-24 Şubat 2019) ilave olarak tamamlanması gereken iki  adet ileri eğitim modülü var. 12-13 Ekim 2019 ve 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak olan ileri eğitimler ile birlikte tüm modüller Aralık 2019 da bitiyor. 

2020 Ocak ayında sınav yapılıp başarılı olanlara eğitimi tamaladıklarına dair sertifikaları veriliyor. 


Bu program sadece diyetisyenlere özel bir programdır. Diyetisyenlik öğrencileri de son sınıf  öğrencisi olduklarını belgeleyerek eğitimlere katılabilirler.


 Fonksiyonel Tıp Eğitimi  


1. Modül (Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Eğitimi)


2. Modül (Fonksiyonel Tıp Diyetleri ve  Fonksiyonel Beslenme Planları) Ekim 2019


3. Modül (Fonksiyonel Gıdalar, Gıda takviyeleri ve Fitoterapotikler) Aralık 2019

Ayrıntıları öğrenin

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu Eğitim Programı

fonksiyonel tıp, fonksiyonel tıp eğitimi

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu  eğitim programında Giriş eğitimi ile birlikte 4 ileri Modül eğitimi toplam 8 ay sürüyor. 2019 yılında 27-28 Nisan tarihlerinde herkesin katılabileceği Giriş ve Temel Prensipler Eğitimleri yapılacak.

Giriş ve Temel prensipler eğitime ilgisi olan herkes katılabiliyor, ancak devamındaki 4 ileri eğitim modülü ve  online koçluk pratiklerini tamamlayıp  , sertifika alarak Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu'nu meslek olarak yapmak isteyenler için planlanmıştır.  Fonksiyonel Tıp Eğitimi : İleri düzey eğitim programına sadece Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, hemşire, ebe gibi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar, Spor akademisi mezunu spor eğitmenleri ve sağlık koçluğu sertifikası olanlar, sporcu eğitmenleri ve biyologlar direkt olarak katılabiliyorlar. Diğer bölümlerden mezun olanlar ise mülakat ile değerlendirilerek kabul edilebilecekler. 14-15 Eylül-5-6 Ekim-23-24 Kasım-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde ileri modüller tamamlanıyor. Sertifikasyon sürecinin tamamlanması için 5 modüle de katılım gerekiyor.  Ocak 2020’de sınav ve koçluk pratikleri mülakatları yapılıp başarılı olanlara eğitimleri aldıklarına dair sertifikaları verilecektir.

Ayrıntıları öğrenin

Eczacılara/Fizyoterapistlere/Osteopatlara FT Eğitimi

1. Modül - Giriş Modülü (Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Eğitimi) - (21-22 EYLÜL 2019

Fonksiyonel Tıp

Eczacılar, fizyoterapistler ve osteopatlar  için düzenlenecek olan Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Modülü'nde, fonksiyonel tıp bakış açısı tüm sistemler özet olarak incelenecek. Fonksiyonel bakış açısı ile kronik inflamatuar hastalıklara yaklaşım ile ilgili olarak temel bilgiler verilecek. Metabolik ve genetik özelliklerin ve ileri biyokimyasal testlerin katkısı ve detaylı anemnez ile kişiye özel olan ve geleceğin tıbbı olarak adlandırılan fonksiyonel tıbbın temeli prensipleri anlatılacak.

Giriş Modülü: 2800 TL

 

Fonksiyonel Tıp Eğitimi 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

Ayrıntıları öğrenin

2. Modül(Gastrointestinal /Kardiyometabolik Sistem /Hormonal Sistem Sağlığı) - (19-20 EKİM 2019)

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

 Eczacılar, fizyoterapistler ve osteopatlar   için özel olarak oluşturulan ileri Modüllerden ilkinde en önemli sistemler Gastrointestinal Sistem, Kardiyometabolik sistem ve Hormonal sistem sağlığı ile ilgili çok detaylı bilgiler paylaşılacak. Fonksiyonel Tıp bakış açısı ile bu sistemlerin düzenlenmesi için önemli olan beslenme planları ve gıda takviyelerinin kullanımı hakkında yoğun eğitimler verilecek.


1. İleri Modül: 2800TL


 

Fonksiyonel Tıp Eğitimi 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

3. Modül (İmmun Sistem/ Detoksifikasyon Sistemi/ Enerji ve Mitokondri Sağlığı) -(14-15 ARALIK 2019)

Fonksiyonel Tıp Eğitimi

  Eczacılar, fizyoterapistler ve osteopatlar   için özel olarak oluşturulan ileri Modüllerden ikincisinde en önemli sistemler Immun sistem, Detoksifikasyon Sistemii ve Enerji sistemi ve mitokondri sağlığı ile ilgili çok detaylı bilgiler paylaşılacak. Fonksiyonel Tıp bakış açısı ile bu sistemlerin düzenlenmesi için önemli olan beslenme planları ve gıda takviyelerinin kullanımı hakkında yoğun eğitimler verilecek. 2. İleri Modül: 2800 TL


 

Fonksiyonel Tıp Eğitimi 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Programı

1. Modül (Fonksiyonel Tıbba Giriş ve Temel Prensipler Eğitimi) Online Eğitim

image6

Diyetisyenlere özel olan Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu Giriş Modülünü 2019 yılında 23-24 Şubat tarihinde gerçekleştirdi. Eğitim içeriğimizi başta Institute For Functional Medicine (IFM) olmak üzere Amerika ve Almanya’nın saygın programlarının içeriklerinden yaralanarak tamamen özgün bir biçimde oluşturduk. Pratik yaklaşımları Türkiye gerçeklerine uygun şekilde dizayn ettik. Bu sayede Türkiye’deki diyetisyenlerin yurt dışında ancak on binlerce dolar vererek alabileceği eğitimlere kolaylıkla ulaşabilmesini hedefliyoruz.

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformumuzda hekim olarak eğitimleri büyük oranda bizzat verecek olan hocamız Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY Türkiye'de bu eğitimleri IFM de tamamlamış olan çok az sayıdaki hekimden biridir. Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu eğitim programında ilgili branş akademisyenleri, konularında uzman olan hekimler ve diyetisyenler ile birlikte pratik uygulanabilir bir eğitim

içeriği sizler için hazırlandı. Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği sertifikasyon programını ilk defa hayata geçirecek olan okulumuzun bu konudaki en önemli eğitimcisi Dyt. Yeşim Temel Özcan Türkiye’nin ilk GAPS danışmanlarından olup aynı zamanda klinik psikonöroimmunoloji (k pni) terapistlerindendir. Bağırsak disbiyozu ve otoimmun problemleri olan hastalar ile ilgili ciddi tecrübesi olan hocamız hazırladığı teorik dersler, atölyeler ve vaka sunumları ile tüm tecrübelerini sizler ile paylaşacaktır. 

2 günlük detaylı programı aşağıdaki PDF dosyasından inceleyebilirsiniz. 

Eğitime sadece diyetisyenler ve diyetisyenlik bölümü son sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu 

Fonksiyonel Tıp Eğitimi (Diyetisyenlere özel) Online Giriş Modülü Ücreti: 2400 TL)

Sadece Giriş Modülü Online video Eğitim olarak sunulacaktır. 

Ayrıntıları öğrenin

2. Modül (Fonksiyonel Tıp Diyetleri ve Fonksiyonel Beslenme Planları) 12-13 Ekim 2019

image7

· GİRİŞ

a) Fonksiyonel Tıp Beslenme Planlarının Diyetleri

b) Diyetlerin Genel Değerlendirmesi

· GEÇİRGEN BAĞIRSAK VE BESLENME PLANLARI

a) Sızdıran Bağırsak Semptomları (Beslenme ve Besin Duyarlılıkları) 

b) Ne zaman Bağırsak Terapisi Uygulanmalı?

c) Sızdıran Bağırsak ve Beslenme Protokolleri/Kürleri: 

d) Eliminasyon Diyeti 

e) Kemik Suyu/Et Suyu

f) Kür Sonrası Adaptasyon 

g) Kür Sonrası Detoks Programı

· DİSBİYOZ VE BESLENME PLANLARI

a) Sibo Nedir?

b) Sibo Semptomları (Beslenme ve Besin Duyarlılıkları) 

c) Ne zaman Sibo Diyeti Uygulanmalı?

d) Sibo Diyeti:

e) Fodmap Diyeti

f) Vaka Sunumu

g) Sifo Nedir?

h) Sifo Semptomları (Beslenme ve Besin Duyarlılıkları) 

i) Ne zaman Sifo Diyeti Uygulanmalı?

j) Sifo Diyetleri: 

k) Anti-Sifo Diyetleri ve Spesifik Olarak Anti-Candida Diyeti

l) Vaka Sunumu 

· DIĞER BESLENME PLANLARI

a) Fonksiyonel Tıp Ana Beslenme Planı (1200-1400/ 1400-1800/ 1800-2200/ Vegan/ Vejeteryan)

b) Kardiyometabolik Beslenme Planı (1200-1400/ 1400-1800/ 1800-2200)

c) Mitokondri Desteği Beslenme Planı

d) Fonksiyonel Tıbba Özel Sentez Diyeti

e) Spesifik Karbonhidrat Beslenme Planı

· KETOJENİK DİYET VE UYGULAMA ALANLARI

· VİTAMİN, MİNERAL VE FİTONÜTRİENT ZENGİNİ GIDALAR

· FONKSİYONEL TIP BESLENME PLANLARININ KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

· FERMENTASYON ATÖLYESİ 2

 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

(Fonksiyonel Tıp Eğitimi 2. Modül Ücreti:2800 TL) 

3. Modül (Fonksiyonel Gıdalar, Gıda takviyeleri ve Fitoterapotikler) 7-8 Aralık 2019

image8

  · BESİN BİYOKİMYASI

a) Karbonhidrat Metabolizması

b) Yağ Metabolizması

c) Protein Metabolizması

· FONKSİYONEL BESİN DESTEKLERİ

a) Fonksiyonel Besin Destekleri

b) Besin Desteklerinin Üretim ve İçerik Kalitesinin Değerlendirilmesi

c) Fitoterapi Ürünlerinin Fonksiyonel Olarak Kullanımı ve Belli Başlı Fitoterapi Ajanları

d) Fitoterapide Üretim ve İçerik Kalitesinin Değerlendirilmesi

e) Omega 3 ve Omega 6 Oranı ve Takviyeleri

f) Vitamin – Mineral – Aminoasit Takviyeleri

g) Katkı Maddeleri ve Tatlandırıcılar 

h) Pro-Prebiyotik Takviyeleri 

· AUTOIMMUNE PROTOCOL (AIP DIET)

a) (LEPTİN-İNSÜLİN-KORTİZOL DİRENCİ-BORN OUT SENDROME-KRONİK FATIQUE SENDROME-FIBROMYALGIE-KOLİT ect. YAKLAŞIMLAR)

b) İnflamasyonun Baskılanması

c) Vaka sunumları

· INTERMITTANT FASTING

· MINDFULNESS VE MINDFUL EATING

· ATOLYE: GLUTENSİZ MUTFAK 


Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu 

( Fonksiyonel Tıp Eğitimi 3. Modül Ücreti:2800 TL)  Bültenimize Abone Olun

Bizden düzenli olarak yeni bilgiler içeren makaleler ve etkinliklerimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen abone olun.

İletişim: 0543 380 60 70

Bize mesaj atın!

Bu site, reCAPTCHA ile korunur; Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları geçerlidir.

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu

MERKEZ OFİS ADRESİ

Bağdat Cad. No:350/43 Maltepe-İstanbul

0543 3806070